Üniversitemiz

           

            Çankırı Karatekin Üniversitesi 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir ve Çankırı ilinde yer almaktadır.

            Üniversitemizde 10 fakülte-48 bölüm, 6 meslek yüksekokul-33 bölüm ve 1 yüksekokul-2 bölüm, 5 enstitü-58 ana bilimdalı, 17.000 öğrenci ve 750 öğretim elemanı bulunmaktadır. Çankırı Karatekin Üniversitesi; önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde geniş bir yelpazede programlar sunmaktadır. Eğitim dilini Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak seçme olanağı tanınmaktadır.

            21.04.2021 tarihli Resmî Gazete`de yayınlanan 2021/203 numaralı karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ`yi Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne rektör olarak atamıştır.