Düzenleme Kurulu

  • Prof. Dr. İlhan YILDIZ
  • Araş. Gör. Erhan ATAGÜL
  • Araş. Gör. Sinem ÖNDEŞ
  • Araş. Gör. Ahmet Kadir USLU
  • Esra TEKİN
  • Elif Nur PARILTI
  • Ayşe Gül DEV
  • Şengül ÇOBAN
  • Burak ÖZDEMİR
  • Nergis UZUN