Önemli Tarihler

  • Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 30 Mart 2023
  • Bildiri özetlerine dair değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 10 Nisan 2023
  • Kongre tarihi: 9-10 Mayıs 2023