Rektör Çiftçi, “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı”na Katıldı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren’in başkanlığında yapılan toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin yanı sıra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt yüz yüze katılım sağlarken Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu çevrimiçi olarak katıldı.

Üniversiteler arasında akademik açıdan koordinasyon sağlanmasını, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacına yönelik tedbirlerin alınmasını, üniversiteleri ilgilendiren kanun ve tüzük tasarılarının ve yönetmeliklerin hazırlanmasını amaçlayan ve üniversiteler üstü bir akademik organ olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısı (ÜAK)’nda doçentlik, doçentlik başvuru sonuçları, Etik ve Denklik Komisyonu raporları ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun incelenmesini talep ettiği hususlar üzerine görüşme gerçekleştirildi. 

Yayınlanma Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe