ÇAKÜ’nün Fidanları Çankırı`nın Çınarlarıyla Buluşuyor paneli düzenlendi.

Üniversitemizde “ÇAKÜ’nün Fidanları Çankırı`nın Çınarlarıyla Buluşuyor” paneli düzenlendi. Panele; Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi, İlçe Kaymakamları, Rektör Yardımcılarımız, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. Açılış konuşmasını ÇAKÜ Aile ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zuhal Yonca Odabaş’ın yaptığı panelde, ÇAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Barış Değer ve ÇAKÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Kalaycı panelist olarak yer aldı.

Prof. Dr. Zuhal Yonca Odabaş, ÇAKÜ ile Çankırı Valiliği arasında imzalanan protokolden hareketle hayata geçirilen proje hakkında bilgi vererek küresel anlamda yaşlılık oranlarındaki artışa dikkat çekti ve Çankırı’daki yaşlı nüfus üzerine yapılan alan araştırmalarının neticesinde farklı politikalar izlenmesi gerektiğini söyledi.

Sn. Odabaş’ın ardından kürsüyü teşrif eden Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi, birçok etkinlik gerçekleştirme başarısı gösteren ÇAKÜ mensuplarıyla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ÇAKÜ’nün toplumsal katkı alanındaki başarısını vurguladı. Rektör Çiftçi; “Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yapmış olduğu araştırmalara göre bilhassa toplumsal katkı anlamında üniversitemiz dünyada 3167 üniversiteyi geride bırakarak zirveye doğru gitmektedir.” sözleriyle ÇAKÜ’nün toplumsal katkı misyonunu fazlasıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Yükseköğretim kurumlarının son 20 yılda klasik üniversite anlayışından uzaklaşarak küresel ölçekte yeni bakış açıları geliştirdiğini belirten Rektör Çiftçi; “Üniversitelerde üretilen bilgi sadece akademik dünyada kalıyorsa, yalnızca ulusal ve uluslararası dergilerde yayına dönüşüyorsa toplumsal hayatta dönüşüm gerçekleşmiyor demektir. Üretilen bilginin bir muhatabı olmalıdır.” diyerek üniversitelerin toplumsal kalkınmaya vesile olması gerektiğini söyledi. Paydaş kültürünün önemine de değinen Rektör Çiftçi; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası teşekküllerle birlikte yürütülen her projenin üretkenliği arttırdığını belirtti.

Devamında; “Çankırı Karatekin Üniversitesi, Birleşmiş Milletlerdeki ülkelerin [[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][%][]][[[]][]][]] 70’iyle ilişkisi olan, dünyada 260’a yakın üniversiteyle iş birliği bulunan bir üniversitedir.” şeklinde konuşan Rektör Çiftçi, ÇAKÜ’nün toplumsal katkı yönünün her alanda dikkat çektiğini söyledi. Rektör Çiftçi, bireysel akademik başarının yanı sıra toplumu dönüştüren neferlere de ihtiyaç olduğunu ifade ederek milletleşme sürecinin temelinde bu anlayışın yattığını belirtti.

İnsanın din, dil, ırk fark etmeksizin emanet olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Rektör Çiftçi, yaradılış olarak eşit olunan dünyada yaşamda da eşitliğin önemine vurgu yaptı. Rektör Çiftçi, gelişmiş ülkelerin diğer ülkelere zulmettiğini, dünyanın önde gelen üniversitelerinde zulme karşı sessiz kalmayan öğrencilerin ötekileştirildiğini söyleyerek “Biz buna müsaade etmiyoruz. Yapılanları bu kürsüde tekrar kınıyoruz.” dedi. “Her şey insan için” felsefesiyle hareket ettiklerinin altını çizen Rektör Çiftçi, projenin bu anlamda önemli bir yeri olduğunu, birçok üniversiteye de örnek olacağını söyledi. Çankırı’daki yaşlı profilinin analizine yönelik projenin dünyada da yeni ufuklar kazandıracağına inancının tam olduğunu belirten Rektör Çiftçi, proje yürütücüsü akademisyenlerimizi tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.

Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin konuşmasının ardından panele geçildi. Panelistlerden Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Barış Değer, Çankırı’daki yaşlı nüfus üzerine yaptıkları çalışmanın sonuçlarından bahsetti. Çankırı’da yaşayan yaşlılar üzerine hangi hizmetlerin yapılabileceğine yönelik bir alan araştırması gerçekleştirdiklerini ifade eden Değer, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hangi sosyal politikaları hayata geçirebilecekleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Proje sonuçları kapsamında istatistiki bilgiler veren Değer, yaşlı nüfusun hayatlarını kolaylaştırabilecek proje önerilerinde bulundu.

Panelist Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Kalaycı ise projenin sosyolojik yönünden bahsederek Çankırı özelindeki tespitlerin genele nasıl yansıtılabileceği üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yaşlılar üzerine yapılan çalışmadan hareketle yalnızlık probleminin öne çıktığını belirten Kalaycı, bu problemin dünya risk haritasında da ilk sıralarda yer aldığını, çağımızın en önemli sorunlarından birinin bu konu olduğunu söyledi. Gelecek yıllarda bu sorunun daha ciddi boyutlara ulaşacağının altını çizen Kalaycı, yalnız yaşayan yaşlı profilinin toplumla kaynaştırılması gerektiğini belirtti.

Yayınlanma Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma
Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi